Novinky

Aktualizace databáze dopravních nehod - data za květen.
Aktualizace databáze dopravních nehod - data za duben.

V případě, že se počet nehod v mapě neshoduje s celkovým počtem nehod odpovídajícím podmínkám uživatele, tak se v liště nad mapou zobrazí i celkový počet nehod. Může se stát, že některé nehody nemají známou GPS pozici, tudíž se nemohou zobrazit v mapě. V celkovém počtu nehod jsou zahrnuty i tyto nehody.

V liště nad grafem se kromě početu nehod zobrazuje i počet vozidel, osob a chodců účastnících se vybraných nehod. A to v případě, že uživatel ve volbě Typu grafu zvolí odpovídající typy.

Obr.: Počty nehod ve stavové liště mapy

Obr.: Počty nehod ve stavové liště grafu

Aktualizace databáze dopravních nehod - data za březen.

Funkcionalita aplikace byla rozšířena o možnost vyfiltrovat nehody, při kterých osoba či chodec zemřeli do daného počtu dní (max 30 dní) po nehodě.

Obr.: Počet dní po nehodě, kdy osoba zemřela

Aktualizace databáze dopravních nehod - data za únor.
Aktualizace databáze dopravních nehod - data za leden.
Aktualizace databáze dopravních nehod - data za prosinec 2020.

Data byla poskytnuta Policií ČR.