Počet nehod cyklistů v Olomouci v roce 2022

k 30. 4. 2022

12
nehod cyklistů
ve srovnání s 12 nehodami
ve stejném období v roce 2021.

Následky nehod u cyklistů dle věku (rok 2022 / 2021)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Těžké zranění 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Lehké zranění 0 / 1 3 / 4 4 / 1
Bez zranění 0 / 0 2 / 5 2 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

0
havárií
0 v roce 2021
11
srážek s auty
8 v roce 2021
4
cyklistů s přilbou
2 v roce 2021