Počet nehod cyklistů v Olomouci v roce 2019

k 30. 9. 2019

53
nehod cyklistů
ve srovnání s 68 nehodami
ve stejném období v roce 2018.

Následky nehod u cyklistů dle věku (rok 2019 / 2018)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Těžké zranění 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Lehké zranění 6 / 6 28 / 36 8 / 7
Bez zranění 3 / 0 5 / 11 1 / 4

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

6
havárií
15 v roce 2018
35
srážek s auty
39 v roce 2018
14
cyklistů s přilbou
19 v roce 2018