Počet nehod cyklistů v Olomouci v roce 2021

k 30. 4. 2021

12
nehod cyklistů
ve srovnání s 23 nehodami
ve stejném období v roce 2020.

Následky nehod u cyklistů dle věku (rok 2021 / 2020)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 1 0 / 0
Těžké zranění 0 / 0 0 / 0 0 / 1
Lehké zranění 1 / 2 4 / 10 1 / 3
Bez zranění 0 / 0 5 / 6 1 / 0

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

0
havárií
3 v roce 2020
8
srážek s auty
13 v roce 2020
2
cyklistů s přilbou
8 v roce 2020