Počet nehod cyklistů v Olomouci v roce 2020

k 31. 5. 2020

28
nehod cyklistů
ve srovnání s 22 nehodami
ve stejném období v roce 2019.

Následky nehod u cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 1 / 0 0 / 0
Těžké zranění 0 / 0 0 / 0 1 / 0
Lehké zranění 3 / 2 12 / 12 4 / 3
Bez zranění 0 / 3 7 / 2 0 / 0

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

5
havárií
2 v roce 2019
16
srážek s auty
14 v roce 2019
10
cyklistů s přilbou
8 v roce 2019