Nehoda 70706180867

ID nehody 70706180867 Obec Ostrava (Moravskoslezský kraj)
Datum 19.4.2018 (čtvrtek), 19:45 Druh komunikace komunikace místní
Druh nehody srážka s chodcem Číslo komunikace
Mapa
Druh srážky jedoucích vozidel nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel Stav komunikace dobrý, bez závad
Druh pevné překážky nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou Povětrnostní podmínky v době nehody neztížené
Druh zvěře/zvířete Viditelnost ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody nehoda s následky na životě nebo zdraví Rozhledové poměry dobré
Zavinění nehody řidičem motorového vozidla Dělení komunikace dvoupruhová
Přítomnost alkoholu u viníka nehody ne Situování nehody na komunikaci na jízdním pruhu
Přítomnost drog u viníka nehody Řízení provozu v době nehody žádný způsob řízení provozu
Hlavní příčina nehody chodci na vyznačeném přechodu Místní úprava přednosti v jízdě žádná místní úprava
Usmrceno osob 1 Specifická místa a objekty v místě nehody žádné nebo žádné z uvedených
Těžce zraněno osob 1 Směrové poměry přímý úsek
Lehce zraněno osob 0 Počet zúčastněných vozidel 1
Celková hmotná škoda (Kč) 200000 Místo dopravní nehody mimo křižovatku
Druh povrchu vozovky živice Druh křižující komunikace
Stav povrchu vozovky v době nehody povrch suchý, neznečištěný

Vozidlo 1

Druh vozidla osobní automobil bez přívěsu Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených
Výrobní značka ŠKODA Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Zdvihový objem válců (l) 1.2 Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení
Druh pohonu/paliva Škoda na vozidle (Kč) 200000
Druh pneumatik na vozidle Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny B
Stáří vozidla (roky) 5 Nejvyšší ukončené vzdělání učňovská škola
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Délka řidičské praxe v řízení (roky) 1
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Smyk ne Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Vozidlo po nehodě žádná z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení nepřipoutaný bezpečnostními pásy Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví muž Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 19 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Osoba 2

Označení spolucestující na předním sedadle vedle řidiče nebo spolujezdec (cestující) na motocyklu, jízdním kole Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví žena Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 19 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Osoba 3

Označení spolucestující na zadním sedadle Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví muž Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 21 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Chodec 1

Kategorie chodce jiná skupina Situace v místě nehody přecházení po vyznačeném přechodu
Reflexní prvky u chodce Pohlaví chodce žena
Chodec na osobním přepravníku Věk 31
Stav chodce nezjištěno Státní příslušnost Česká republika
Přítomnost alkoholu u chodce Poskytnutní první pomoci vozidlem RZP
Přítomnost drog u chodce Následky (do 24 h) usmrcení
Chování chodce správné, přiměřené Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Chodec 2

Kategorie chodce jiná skupina Situace v místě nehody přecházení po vyznačeném přechodu
Reflexní prvky u chodce Pohlaví chodce muž
Chodec na osobním přepravníku Věk 30
Stav chodce nezjištěno Státní příslušnost Česká republika
Přítomnost alkoholu u chodce Poskytnutní první pomoci vozidlem RZP
Přítomnost drog u chodce Následky (do 24 h) těžké zranění
Chování chodce správné, přiměřené Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Data byla poskytnuta Policií ČR.