Nehoda 70706180867

ID nehody 70706180867 Obec Ostrava (Moravskoslezský kraj)
Datum 19.4.2018 (čtvrtek), 19:45 Druh komunikace komunikace místní
Druh nehody srážka s chodcem Číslo komunikace
Mapa
Druh srážky jedoucích vozidel nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel Povětrnostní podmínky v době nehody neztížené
Druh pevné překážky nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou Viditelnost ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody nehoda s následky na životě nebo zdraví Rozhledové poměry dobré
Zavinění nehody řidičem motorového vozidla Dělení komunikace dvoupruhová
Přítomnost alkoholu u viníka nehody ne Situování nehody na komunikaci na jízdním pruhu
Hlavní příčina nehody chodci na vyznačeném přechodu Řízení provozu v době nehody žádný způsob řízení provozu
Usmrceno osob 1 Místní úprava přednosti v jízdě žádná místní úprava
Těžce zraněno osob 1 Specifická místa a objekty v místě nehody žádné nebo žádné z uvedených
Lehce zraněno osob 0 Směrové poměry přímý úsek
Celková hmotná škoda (Kč) 200000 Počet zúčastněných vozidel 1
Druh povrchu vozovky živice Místo dopravní nehody mimo křižovatku
Stav povrchu vozovky v době nehody povrch suchý, neznečištěný Druh křižující komunikace
Stav komunikace dobrý, bez závad

Vozidlo 1

Druh vozidla osobní automobil bez přívěsu Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka ŠKODA Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení
Zdvihový objem válců (l) 1.2 Škoda na vozidle (Kč) 200000
Stáří vozidla (roky) 5 Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny B
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Nejvyšší ukončené vzdělání učňovská škola
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky) 1
Smyk ne Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě žádná z uvedených Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení nepřipoutaný bezpečnostními pásy Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví muž Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 19 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Osoba 2

Označení spolucestující na předním sedadle vedle řidiče nebo spolujezdec (cestující) na motocyklu, jízdním kole Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví žena Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 19 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Osoba 3

Označení spolucestující na zadním sedadle Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví muž Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 21 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Chodec 1

Kategorie chodce jiná skupina Věk 31
Stav chodce nezjištěno Státní příslušnost Česká republika
Chování chodce správné, přiměřené Poskytnutní první pomoci vozidlem RZP
Situace v místě nehody přecházení po vyznačeném přechodu Následky (do 24 h) usmrcení
Pohlaví chodce žena Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Chodec 2

Kategorie chodce jiná skupina Věk 30
Stav chodce nezjištěno Státní příslušnost Česká republika
Chování chodce správné, přiměřené Poskytnutní první pomoci vozidlem RZP
Situace v místě nehody přecházení po vyznačeném přechodu Následky (do 24 h) těžké zranění
Pohlaví chodce muž Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Data byla poskytnuta Policií ČR.