Nehoda 60306200349

ID nehody 60306200349 Obec Medlov (Jihomoravský kraj)
Datum 28.4.2020 (úterý), 17:20 Druh komunikace silnice 3. třídy
Druh nehody srážka s pevnou překážkou Číslo komunikace 39521
Mapa
Druh srážky jedoucích vozidel nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel Povětrnostní podmínky v době nehody neztížené
Druh pevné překážky strom Viditelnost ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody nehoda s následky na životě nebo zdraví Rozhledové poměry dobré
Zavinění nehody řidičem motorového vozidla Dělení komunikace dvoupruhová
Přítomnost alkoholu u viníka nehody nezjišťováno Situování nehody na komunikaci na jízdním pruhu
Hlavní příčina nehody nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka vozovky apod.) Řízení provozu v době nehody žádný způsob řízení provozu
Usmrceno osob 1 Místní úprava přednosti v jízdě žádná místní úprava
Těžce zraněno osob 0 Specifická místa a objekty v místě nehody žádné nebo žádné z uvedených
Lehce zraněno osob 0 Směrové poměry přímý úsek po projetí zatáčkou (do vzdálenosti cca 100 m od optického konce zatáčky)
Celková hmotná škoda (Kč) 70000 Počet zúčastněných vozidel 2
Druh povrchu vozovky živice Místo dopravní nehody mimo křižovatku
Stav povrchu vozovky v době nehody povrch suchý, neznečištěný Druh křižující komunikace
Stav komunikace dobrý, bez závad

Vozidlo 1

Druh vozidla motocykl (včetně sidecarů, skútrů apod.) Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka KAWASAKI Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - ve měru staničení (na komunikaci)
Zdvihový objem válců (l) 0.6 Škoda na vozidle (Kč) 70000
Stáří vozidla (roky) 20 Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny B
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Nejvyšší ukončené vzdělání střední škola
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky) 10
Smyk ne Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě žádná z uvedených Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení s přilbou (pouze u motocyklistů, příp. cyklistů Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví muž Následky (do 24 h) usmrcení
Věk 34 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Vozidlo 2

Druh vozidla nezjištěno, řidič ujel Způsob vyproštění osob z vozidla
Výrobní značka Směr jízdy, postavení vozidla
Údaje o vozidle neuvádí se Škoda na vozidle (Kč) 0
Stáří vozidla (roky) Kategorie řidiče
Charakteristika (vlastník) Nejvyšší ukončené vzdělání
Doplňující údaje Délka řidičské praxe v řízení (roky)
Smyk Stav řidiče
Vozidlo po nehodě Vnější ovlivnění řidiče
Únik provozních, přepravovaných hmot

Data byla poskytnuta Policií ČR.