Nehoda 60306200348

ID nehody 60306200348 Obec Modřice (Jihomoravský kraj)
Datum 28.4.2020 (úterý), 11:20 Druh komunikace silnice 2. třídy
Druh nehody srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem Číslo komunikace 152
Mapa
Druh srážky jedoucích vozidel z boku Povětrnostní podmínky v době nehody neztížené
Druh pevné překážky nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou Viditelnost ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody nehoda s následky na životě nebo zdraví Rozhledové poměry dobré
Zavinění nehody řidičem motorového vozidla Dělení komunikace dvoupruhová
Přítomnost alkoholu u viníka nehody ne Situování nehody na komunikaci na jízdním pruhu
Hlavní příčina nehody proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST Řízení provozu v době nehody místní úprava
Usmrceno osob 1 Místní úprava přednosti v jízdě přednost vyznačena dopravními značkami
Těžce zraněno osob 0 Specifická místa a objekty v místě nehody žádné nebo žádné z uvedených
Lehce zraněno osob 1 Směrové poměry křižovatka styková - tříramenná
Celková hmotná škoda (Kč) 140000 Počet zúčastněných vozidel 2
Druh povrchu vozovky živice Místo dopravní nehody mimo zónu 11-19 a 22-28
Stav povrchu vozovky v době nehody povrch suchý, neznečištěný Druh křižující komunikace místní komunikace
Stav komunikace dobrý, bez závad

Vozidlo 1

Druh vozidla nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.) Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka RENAULT Směr jízdy, postavení vozidla zachycuje postavení vozidla při nehodě na křižovatce: 32
Hmotnost (t) 2.5 Škoda na vozidle (Kč) 70000
Stáří vozidla (roky) 6 Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny B
Charakteristika (vlastník) soukromá organizace (podnikatel, s.r.o., v.o.s., a.s., atd.) Nejvyšší ukončené vzdělání střední škola
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky) 1
Smyk ne Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě žádná z uvedených Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci vozidlem RZP
Pohlaví muž Následky (do 24 h) lehké zranění
Věk 21 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Osoba 2

Označení spolucestující na předním sedadle vedle řidiče nebo spolujezdec (cestující) na motocyklu, jízdním kole Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví muž Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 31 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Vozidlo 2

Druh vozidla motocykl (včetně sidecarů, skútrů apod.) Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka YAMAHA Směr jízdy, postavení vozidla zachycuje postavení vozidla při nehodě na křižovatce: 21
Zdvihový objem válců (l) 0.9 Škoda na vozidle (Kč) 70000
Stáří vozidla (roky) 1 Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny C
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Nejvyšší ukončené vzdělání střední škola
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky) 10
Smyk ne Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě žádná z uvedených Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení s přilbou (pouze u motocyklistů, příp. cyklistů Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví muž Následky (do 24 h) usmrcení
Věk 36 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Data byla poskytnuta Policií ČR.