Nehoda 60206210707

ID nehody 60206210707 Obec Brno (Jihomoravský kraj)
Datum 24.5.2021 (pondělí), 15:46 Druh komunikace komunikace sledovaná (ve vybraných městech) (do 12/2022)
Druh nehody srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem Číslo komunikace
Mapa
Druh srážky jedoucích vozidel zezadu Povětrnostní podmínky v době nehody neztížené
Druh pevné překážky nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou Viditelnost ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody nehoda s následky na životě nebo zdraví Rozhledové poměry dobré
Zavinění nehody řidičem motorového vozidla Dělení komunikace čtyřpruhová s dělícím pásem
Přítomnost alkoholu u viníka nehody ne Situování nehody na komunikaci na jízdním pruhu
Hlavní příčina nehody nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem Řízení provozu v době nehody žádný způsob řízení provozu
Usmrceno osob 1 Místní úprava přednosti v jízdě žádná místní úprava
Těžce zraněno osob 0 Specifická místa a objekty v místě nehody přechod pro chodce
Lehce zraněno osob 1 Směrové poměry přímý úsek
Celková hmotná škoda (Kč) 62000 Počet zúčastněných vozidel 2
Druh povrchu vozovky živice Místo dopravní nehody mimo křižovatku
Stav povrchu vozovky v době nehody povrch suchý, neznečištěný Druh křižující komunikace
Stav komunikace dobrý, bez závad

Vozidlo 1

Druh vozidla osobní automobil bez přívěsu Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka VOLKSWAGEN Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci)
Zdvihový objem válců (l) 1.4 Škoda na vozidle (Kč) 50000
Stáří vozidla (roky) 15 Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny B
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Nejvyšší ukončené vzdělání nezjištěno
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky) 17
Smyk ne Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě nedošlo k požáru Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví muž Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 35 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Osoba 2

Označení spolucestující na předním sedadle vedle řidiče nebo spolujezdec (cestující) na motocyklu, jízdním kole Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví žena Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 34 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Osoba 3

Označení spolucestující na zadním sedadle Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení sedící v dětské sedačce Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví chlapec (do 15let) Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 3 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Osoba 4

Označení spolucestující na zadním sedadle Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení sedící v dětské sedačce Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví chlapec (do 15let) Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 1 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Vozidlo 2

Druh vozidla motocykl (včetně sidecarů, skútrů apod.) Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka jiné vyrobené mimo ČR Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci)
Zdvihový objem válců (l) 0.1 Škoda na vozidle (Kč) 10000
Stáří vozidla (roky) 5 Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny B
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Nejvyšší ukončené vzdělání nezjištěno
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky) 3
Smyk ne Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě nedošlo k požáru Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení s přilbou (pouze u motocyklistů, příp. cyklistů Poskytnutí první pomoci vozidlem RZP
Pohlaví žena Následky (do 24 h) lehké zranění
Věk 24 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Chodec 1

Kategorie chodce muž Věk 88
Stav chodce dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny Státní příslušnost Česká republika
Chování chodce správné, přiměřené Poskytnutní první pomoci vozidlem RZP
Situace v místě nehody přecházení po vyznačeném přechodu Následky (do 24 h) usmrcení
Pohlaví chodce muž Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Data byla poskytnuta Policií ČR.