Nehoda 50706200190

ID nehody 50706200190 Obec Doudleby nad Orlicí (Královéhradecký kraj)
Datum 28.4.2020 (úterý), 14:46 Druh komunikace silnice 1. třídy
Druh nehody srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem Číslo komunikace 11
Mapa
Druh srážky jedoucích vozidel z boku Povětrnostní podmínky v době nehody neztížené
Druh pevné překážky nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou Viditelnost ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody nehoda s následky na životě nebo zdraví Rozhledové poměry dobré
Zavinění nehody řidičem motorového vozidla Dělení komunikace dvoupruhová
Přítomnost alkoholu u viníka nehody ne Situování nehody na komunikaci na jízdním pruhu
Hlavní příčina nehody předjíždění vlevo vozidla odbočujícího vlevo Řízení provozu v době nehody místní úprava
Usmrceno osob 1 Místní úprava přednosti v jízdě přednost vyznačena dopravními značkami
Těžce zraněno osob 1 Specifická místa a objekty v místě nehody žádné nebo žádné z uvedených
Lehce zraněno osob 0 Směrové poměry křižovatka styková - tříramenná
Celková hmotná škoda (Kč) 260000 Počet zúčastněných vozidel 2
Druh povrchu vozovky živice Místo dopravní nehody na křižovatce, uvnitř hranic křižovatky definovaných pro systém evidence nehod (zóna 9)
Stav povrchu vozovky v době nehody povrch suchý, neznečištěný Druh křižující komunikace místní komunikace
Stav komunikace dobrý, bez závad

Vozidlo 1

Druh vozidla motocykl (včetně sidecarů, skútrů apod.) Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka BMW Směr jízdy, postavení vozidla zachycuje postavení vozidla při nehodě na křižovatce: 12
Zdvihový objem válců (l) 1.2 Škoda na vozidle (Kč) 200000
Stáří vozidla (roky) 6 Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny B
Charakteristika (vlastník) registrované mimo území ČR Nejvyšší ukončené vzdělání střední škola
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky) 3
Smyk ne Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě nedošlo k požáru Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení s přilbou (pouze u motocyklistů, příp. cyklistů Poskytnutí první pomoci leteckou záchrannou službou
Pohlaví muž Následky (do 24 h) těžké zranění
Věk 25 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Vozidlo 2

Druh vozidla osobní automobil bez přívěsu Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka ŠKODA Směr jízdy, postavení vozidla zachycuje postavení vozidla při nehodě na křižovatce: 13
Zdvihový objem válců (l) 1.9 Škoda na vozidle (Kč) 60000
Stáří vozidla (roky) 20 Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny B
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Nejvyšší ukončené vzdělání střední škola
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky) 38
Smyk ne Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě nedošlo k požáru Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci vozidlem RZP
Pohlaví žena Následky (do 24 h) usmrcení
Věk 56 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Data byla poskytnuta Policií ČR.