Nehoda 3100201463

ID nehody 3100201463 Obec Praha (Hlavní město Praha)
Datum 1.9.2020 (úterý), 7:48 Druh komunikace komunikace sledovaná (ve vybraných městech)
Druh nehody jiný druh nehody Číslo komunikace
Mapa
Druh srážky jedoucích vozidel nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel Povětrnostní podmínky v době nehody neztížené
Druh pevné překážky nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou Viditelnost ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody nehoda s následky na životě nebo zdraví Rozhledové poměry dobré
Zavinění nehody řidičem motorového vozidla Dělení komunikace žádná z uvedených
Přítomnost alkoholu u viníka nehody nezjišťováno Situování nehody na komunikaci na jízdním pruhu
Hlavní příčina nehody řidič se plně nevěnoval řízení vozidla Řízení provozu v době nehody místní úprava
Usmrceno osob 0 Místní úprava přednosti v jízdě přednost vyznačena dopravními značkami
Těžce zraněno osob 1 Specifická místa a objekty v místě nehody žádné nebo žádné z uvedených
Lehce zraněno osob 0 Směrové poměry křižovatka styková - tříramenná
Celková hmotná škoda (Kč) 4000 Počet zúčastněných vozidel 2
Druh povrchu vozovky živice Místo dopravní nehody na křižovatce, jedná-li se o křížení místních komunikací, účelových komunikací nebo jde o mezilehlou křižovatku (na sledovaném úseku ve sledovaných městech)
Stav povrchu vozovky v době nehody povrch suchý, neznečištěný Druh křižující komunikace
Stav komunikace dobrý, bez závad

Vozidlo 1

Druh vozidla osobní automobil bez přívěsu Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka BMW Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci)
Zdvihový objem válců (l) 1.9 Škoda na vozidle (Kč) 0
Stáří vozidla (roky) 1 Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny B
Charakteristika (vlastník) soukromá organizace (podnikatel, s.r.o., v.o.s., a.s., atd.) Nejvyšší ukončené vzdělání střední škola
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky) 10
Smyk ne Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě žádná z uvedených Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví muž Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 31 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Vozidlo 2

Druh vozidla jízdní kolo Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka žádná z uvedených Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci)
Údaje o vozidle neuvádí se Škoda na vozidle (Kč) 1000
Stáří vozidla (roky) Kategorie řidiče ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.)
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Nejvyšší ukončené vzdělání nezjištěno
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky)
Smyk ne Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě nedošlo k požáru Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení s přilbou (pouze u motocyklistů, příp. cyklistů Poskytnutí první pomoci vozidlem RZP
Pohlaví muž Následky (do 24 h) těžké zranění
Věk 45 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Data byla poskytnuta Policií ČR.