Nehoda 3100200941

ID nehody 3100200941 Obec Praha (Hlavní město Praha)
Datum 25.8.2020 (úterý), 19:55 Druh komunikace komunikace sledovaná (ve vybraných městech)
Druh nehody srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem Číslo komunikace
Mapa
Druh srážky jedoucích vozidel z boku Povětrnostní podmínky v době nehody neztížené
Druh pevné překážky nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou Viditelnost ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody nehoda s následky na životě nebo zdraví Rozhledové poměry dobré
Zavinění nehody řidičem motorového vozidla Dělení komunikace žádná z uvedených
Přítomnost alkoholu u viníka nehody ne Situování nehody na komunikaci na jízdním pruhu
Hlavní příčina nehody chyby při udání směru jízdy Řízení provozu v době nehody místní úprava
Usmrceno osob 0 Místní úprava přednosti v jízdě přednost vyznačena dopravními značkami
Těžce zraněno osob 1 Specifická místa a objekty v místě nehody v blízkosti přechodu pro chodce (do vzdálenosti 20 m)
Lehce zraněno osob 0 Směrové poměry křižovatka styková - tříramenná
Celková hmotná škoda (Kč) 2000 Počet zúčastněných vozidel 2
Druh povrchu vozovky živice Místo dopravní nehody na křižovatce, jedná-li se o křížení místních komunikací, účelových komunikací nebo jde o mezilehlou křižovatku (na sledovaném úseku ve sledovaných městech)
Stav povrchu vozovky v době nehody povrch suchý, neznečištěný Druh křižující komunikace
Stav komunikace dobrý, bez závad

Vozidlo 1

Druh vozidla osobní automobil bez přívěsu Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka FIAT Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci)
Zdvihový objem válců (l) 1.4 Škoda na vozidle (Kč) 0
Stáří vozidla (roky) 2 Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny B
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Nejvyšší ukončené vzdělání nezjištěno
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky) 40
Smyk ne Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě nedošlo k požáru Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví muž Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 68 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Osoba 2

Označení spolucestující na předním sedadle vedle řidiče nebo spolujezdec (cestující) na motocyklu, jízdním kole Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví žena Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 70 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Osoba 3

Označení spolucestující na zadním sedadle Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení sedící v dětské sedačce Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví dívka (do 15let) Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 13 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Vozidlo 2

Druh vozidla jízdní kolo Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka žádná z uvedených Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci)
Údaje o vozidle neuvádí se Škoda na vozidle (Kč) 2000
Stáří vozidla (roky) Kategorie řidiče ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.)
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Nejvyšší ukončené vzdělání nezjištěno
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky)
Smyk ne Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě nedošlo k požáru Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení bez přilby (pouze u motocyklistů, příp. cyklistů) Poskytnutí první pomoci vozidlem RZP
Pohlaví žena Následky (do 24 h) těžké zranění
Věk 43 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Data byla poskytnuta Policií ČR.