Nehoda 2100224041

ID nehody 2100224041 Obec Praha (Hlavní město Praha)
Datum 28.3.2022 (pondělí), 11:15 Druh komunikace komunikace místní
Druh nehody srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem Číslo komunikace
Mapa
Druh srážky jedoucích vozidel boční Stav komunikace dobrý, bez závad
Druh pevné překážky nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou Povětrnostní podmínky v době nehody neztížené
Druh zvěře/zvířete Viditelnost ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody nehoda s následky na životě nebo zdraví Rozhledové poměry dobré
Zavinění nehody řidičem motorového vozidla Dělení komunikace dvoupruhová
Přítomnost alkoholu u viníka nehody nezjišťováno Situování nehody na komunikaci na jízdním pruhu
Přítomnost drog u viníka nehody Řízení provozu v době nehody žádný způsob řízení provozu
Hlavní příčina nehody řidič se plně nevěnoval řízení vozidla Místní úprava přednosti v jízdě žádná místní úprava
Usmrceno osob 0 Specifická místa a objekty v místě nehody žádné nebo žádné z uvedených
Těžce zraněno osob 1 Směrové poměry přímý úsek
Lehce zraněno osob 0 Počet zúčastněných vozidel 2
Celková hmotná škoda (Kč) 0 Místo dopravní nehody mimo křižovatku
Druh povrchu vozovky živice Druh křižující komunikace
Stav povrchu vozovky v době nehody povrch suchý, neznečištěný

Vozidlo 1

Druh vozidla nezjištěno, řidič ujel Únik provozních, přepravovaných hmot
Výrobní značka Způsob vyproštění osob z vozidla
Údaje o vozidle neuvádí se Směr jízdy, postavení vozidla
Druh pohonu/paliva Škoda na vozidle (Kč) 0
Druh pneumatik na vozidle Kategorie řidiče
Stáří vozidla (roky) Nejvyšší ukončené vzdělání
Charakteristika (vlastník) Délka řidičské praxe v řízení (roky)
Doplňující údaje Stav řidiče
Smyk Vnější ovlivnění řidiče
Vozidlo po nehodě

Vozidlo 2

Druh vozidla jízdní kolo Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených
Výrobní značka žádná z uvedených Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Údaje o vozidle neuvádí se Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení
Druh pohonu/paliva Škoda na vozidle (Kč) 0
Druh pneumatik na vozidle Kategorie řidiče ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.)
Stáří vozidla (roky) Nejvyšší ukončené vzdělání střední škola
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Délka řidičské praxe v řízení (roky)
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Smyk ne Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Vozidlo po nehodě nedošlo k požáru

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení s přilbou (pouze u motocyklistů, příp. cyklistů Poskytnutí první pomoci vozidlem RZP
Pohlaví muž Následky (do 24 h) těžké zranění
Věk 72 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Data byla poskytnuta Policií ČR.