Nehoda 2100209735

ID nehody 2100209735 Obec Praha (Hlavní město Praha)
Datum 29.7.2020 (středa), 21:05 Druh komunikace komunikace sledovaná (ve vybraných městech)
Druh nehody srážka s chodcem Číslo komunikace
Mapa
Druh srážky jedoucích vozidel nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel Povětrnostní podmínky v době nehody neztížené
Druh pevné překážky nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou Viditelnost ve dne, zhoršená viditelnost (svítání, soumrak)
Charakter nehody nehoda s následky na životě nebo zdraví Rozhledové poměry dobré
Zavinění nehody řidičem nemotorového vozidla Dělení komunikace dvoupruhová
Přítomnost alkoholu u viníka nehody ano, obsah alkoholu v krvi do 0,24 ‰ Situování nehody na komunikaci na jízdním pruhu
Hlavní příčina nehody chodci na vyznačeném přechodu Řízení provozu v době nehody světelným signalizačním zařízením
Usmrceno osob 0 Místní úprava přednosti v jízdě žádná místní úprava
Těžce zraněno osob 1 Specifická místa a objekty v místě nehody přechod pro chodce
Lehce zraněno osob 0 Směrové poměry přímý úsek
Celková hmotná škoda (Kč) 0 Počet zúčastněných vozidel 1
Druh povrchu vozovky dlažba Místo dopravní nehody mimo křižovatku
Stav povrchu vozovky v době nehody povrch suchý, neznečištěný Druh křižující komunikace
Stav komunikace dobrý, bez závad

Vozidlo 1

Druh vozidla jízdní kolo Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka žádná z uvedených Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci)
Údaje o vozidle neuvádí se Škoda na vozidle (Kč) 0
Stáří vozidla (roky) Kategorie řidiče ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.)
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Nejvyšší ukončené vzdělání střední škola
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky)
Smyk ne Stav řidiče pod vlivem alkoholu, obsah alkoholu v krvi do 0,99 ‰
Vozidlo po nehodě nedošlo k požáru Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Ukrajina
Bližší označení s přilbou (pouze u motocyklistů, příp. cyklistů Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví muž Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 39 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Chodec 1

Kategorie chodce žena Věk 29
Stav chodce dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny Státní příslušnost Slovensko
Chování chodce správné, přiměřené Poskytnutní první pomoci vozidlem RZP
Situace v místě nehody přecházení po vyznačeném přechodu Následky (do 24 h) těžké zranění
Pohlaví chodce žena Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Data byla poskytnuta Policií ČR.