Nehoda 2100206469

ID nehody 2100206469 Obec Praha (Hlavní město Praha)
Datum 24.5.2020 (neděle), 11:25 Druh komunikace uzel, tj. křižovatka sledovaná ve vybraných městech
Druh nehody srážka s chodcem Číslo komunikace
Mapa
Druh srážky jedoucích vozidel nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel Povětrnostní podmínky v době nehody neztížené
Druh pevné překážky nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou Viditelnost ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody nehoda s následky na životě nebo zdraví Rozhledové poměry dobré
Zavinění nehody řidičem nemotorového vozidla Dělení komunikace žádná z uvedených
Přítomnost alkoholu u viníka nehody ne Situování nehody na komunikaci na jízdním pruhu
Hlavní příčina nehody chodci na vyznačeném přechodu Řízení provozu v době nehody žádný způsob řízení provozu
Usmrceno osob 0 Místní úprava přednosti v jízdě přednost nevyznačena - vyplývá z pravidel silníčního provozu
Těžce zraněno osob 0 Specifická místa a objekty v místě nehody přechod pro chodce
Lehce zraněno osob 1 Směrové poměry křižovatka průsečná - čtyřramenná
Celková hmotná škoda (Kč) 0 Počet zúčastněných vozidel 2
Druh povrchu vozovky živice Místo dopravní nehody na křižovatce, uvnitř hranic křižovatky definovaných pro systém evidence nehod (zóna 9)
Stav povrchu vozovky v době nehody povrch mokrý Druh křižující komunikace
Stav komunikace dobrý, bez závad

Vozidlo 1

Druh vozidla jízdní kolo Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka žádná z uvedených Směr jízdy, postavení vozidla zachycuje postavení vozidla při nehodě na křižovatce: 62
Údaje o vozidle neuvádí se Škoda na vozidle (Kč) 0
Stáří vozidla (roky) Kategorie řidiče ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.)
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Nejvyšší ukončené vzdělání nezjištěno
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky)
Smyk ne Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě nedošlo k požáru Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení bez přilby (pouze u motocyklistů, příp. cyklistů) Poskytnutí první pomoci vozidlem RZP
Pohlaví dívka (do 15let) Následky (do 24 h) lehké zranění
Věk 4 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Vozidlo 2

Druh vozidla osobní automobil bez přívěsu Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka TOYOTA Směr jízdy, postavení vozidla zachycuje postavení vozidla při nehodě na křižovatce: 64
Zdvihový objem válců (l) 1.3 Škoda na vozidle (Kč) 0
Stáří vozidla (roky) 23 Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny B
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Nejvyšší ukončené vzdělání střední škola
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky) 10
Smyk ne Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě nedošlo k požáru Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví žena Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 35 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Osoba 2

Označení spolucestující na předním sedadle vedle řidiče nebo spolujezdec (cestující) na motocyklu, jízdním kole Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví žena Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 37 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Chodec 1

Kategorie chodce muž Věk 45
Stav chodce dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny Státní příslušnost Česká republika
Chování chodce správné, přiměřené Poskytnutní první pomoci nebylo třeba poskytnout
Situace v místě nehody vstup chodce na signál VOLNO Následky (do 24 h) bez zranění
Pohlaví chodce muž Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Data byla poskytnuta Policií ČR.