Nehoda 2100204468

ID nehody 2100204468 Obec Praha (Hlavní město Praha)
Datum 7.4.2020 (úterý), 16:57 Druh komunikace uzel, tj. křižovatka sledovaná ve vybraných městech
Druh nehody srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem Číslo komunikace
Mapa
Druh srážky jedoucích vozidel z boku Povětrnostní podmínky v době nehody neztížené
Druh pevné překážky nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou Viditelnost ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody nehoda s následky na životě nebo zdraví Rozhledové poměry dobré
Zavinění nehody řidičem motorového vozidla Dělení komunikace žádná z uvedených
Přítomnost alkoholu u viníka nehody ne Situování nehody na komunikaci na jízdním pruhu
Hlavní příčina nehody proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST Řízení provozu v době nehody místní úprava
Usmrceno osob 0 Místní úprava přednosti v jízdě přednost vyznačena dopravními značkami
Těžce zraněno osob 1 Specifická místa a objekty v místě nehody žádné nebo žádné z uvedených
Lehce zraněno osob 0 Směrové poměry křižovatka pěti a víceramenná
Celková hmotná škoda (Kč) 25000 Počet zúčastněných vozidel 2
Druh povrchu vozovky živice Místo dopravní nehody na křižovatce, uvnitř hranic křižovatky definovaných pro systém evidence nehod (zóna 9)
Stav povrchu vozovky v době nehody povrch suchý, neznečištěný Druh křižující komunikace
Stav komunikace dobrý, bez závad

Vozidlo 1

Druh vozidla osobní automobil bez přívěsu Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka KIA Směr jízdy, postavení vozidla zachycuje postavení vozidla při nehodě na křižovatce: 31
Zdvihový objem válců (l) 1.6 Škoda na vozidle (Kč) 20000
Stáří vozidla (roky) 3 Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny B
Charakteristika (vlastník) soukromá organizace (podnikatel, s.r.o., v.o.s., a.s., atd.) Nejvyšší ukončené vzdělání nezjištěno
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky) 21
Smyk ne Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě žádná z uvedených Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví muž Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 42 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Vozidlo 2

Druh vozidla jízdní kolo Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka žádná z uvedených Směr jízdy, postavení vozidla zachycuje postavení vozidla při nehodě na křižovatce: 63
Údaje o vozidle neuvádí se Škoda na vozidle (Kč) 5000
Stáří vozidla (roky) Kategorie řidiče ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.)
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Nejvyšší ukončené vzdělání nezjištěno
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky)
Smyk ne Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě žádná z uvedených Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení s přilbou (pouze u motocyklistů, příp. cyklistů Poskytnutí první pomoci vozidlem RZP
Pohlaví muž Následky (do 24 h) těžké zranění
Věk 38 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Data byla poskytnuta Policií ČR.