Nehoda 2100167820

ID nehody 2100167820 Obec Praha (Hlavní město Praha)
Datum 7.5.2016 (sobota), 21:45 Druh komunikace komunikace sledovaná (ve vybraných městech) (do 12/2022)
Druh nehody srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem Číslo komunikace
Mapa
Druh srážky jedoucích vozidel boční Povětrnostní podmínky v době nehody neztížené
Druh pevné překážky nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou Viditelnost v noci - bez veřejného osvětlení, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody nehoda s následky na životě nebo zdraví Rozhledové poměry dobré
Zavinění nehody řidičem motorového vozidla Dělení komunikace žádná z uvedených
Přítomnost alkoholu u viníka nehody ne Situování nehody na komunikaci na jízdním pruhu
Hlavní příčina nehody při odbočování vlevo Řízení provozu v době nehody místní úprava
Usmrceno osob 0 Místní úprava přednosti v jízdě přednost vyznačena dopravními značkami
Těžce zraněno osob 1 Specifická místa a objekty v místě nehody žádné nebo žádné z uvedených
Lehce zraněno osob 0 Směrové poměry křižovatka styková - tříramenná
Celková hmotná škoda (Kč) 110000 Počet zúčastněných vozidel 2
Druh povrchu vozovky živice Místo dopravní nehody mimo zónu 11-19 a 22-28
Stav povrchu vozovky v době nehody povrch suchý, neznečištěný Druh křižující komunikace
Stav komunikace dobrý, bez závad

Vozidlo 1

Druh vozidla osobní automobil bez přívěsu Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka ŠKODA Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci)
Zdvihový objem válců (l) 1.6 Škoda na vozidle (Kč) 100000
Stáří vozidla (roky) 6 Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny D
Charakteristika (vlastník) soukromé, využívané k výdělečné činnosti Nejvyšší ukončené vzdělání nezjištěno
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky)
Smyk ne Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě nedošlo k požáru Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví muž Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 44 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Vozidlo 2

Druh vozidla jízdní kolo Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka žádná z uvedených Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - proti směru staničení (na komunikaci)
Údaje o vozidle neuvádí se Škoda na vozidle (Kč) 10000
Stáří vozidla (roky) Kategorie řidiče ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.)
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Nejvyšší ukončené vzdělání vysoká škola
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky)
Smyk ne Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě nedošlo k požáru Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení s přilbou (pouze u motocyklistů, příp. cyklistů Poskytnutí první pomoci vozidlem RZP
Pohlaví žena Následky (do 24 h) těžké zranění
Věk 41 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Data byla poskytnuta Policií ČR.