Nehoda 20306200113

ID nehody 20306200113 Obec Novosedly nad Nežárkou (Jihočeský kraj)
Datum 9.4.2020 (čtvrtek), 16:58 Druh komunikace silnice 1. třídy
Druh nehody srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem Číslo komunikace 34
Mapa
Druh srážky jedoucích vozidel boční Stav komunikace dobrý, bez závad
Druh pevné překážky nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou Povětrnostní podmínky v době nehody neztížené
Druh zvěře/zvířete Viditelnost ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody nehoda s následky na životě nebo zdraví Rozhledové poměry dobré
Zavinění nehody řidičem motorového vozidla Dělení komunikace dvoupruhová
Přítomnost alkoholu u viníka nehody ne Situování nehody na komunikaci na jízdním pruhu
Přítomnost drog u viníka nehody Řízení provozu v době nehody žádný způsob řízení provozu
Hlavní příčina nehody předjíždění bez dostatečného bočního odstupu Místní úprava přednosti v jízdě žádná místní úprava
Usmrceno osob 1 Specifická místa a objekty v místě nehody žádné nebo žádné z uvedených
Těžce zraněno osob 0 Směrové poměry přímý úsek
Lehce zraněno osob 0 Počet zúčastněných vozidel 3
Celková hmotná škoda (Kč) 41000 Místo dopravní nehody mimo křižovatku
Druh povrchu vozovky živice Druh křižující komunikace
Stav povrchu vozovky v době nehody povrch suchý, neznečištěný

Vozidlo 1

Druh vozidla osobní automobil bez přívěsu Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených
Výrobní značka VOLKSWAGEN Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Zdvihový objem válců (l) 1.9 Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci)
Druh pohonu/paliva Škoda na vozidle (Kč) 10000
Druh pneumatik na vozidle Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny B
Stáří vozidla (roky) 16 Nejvyšší ukončené vzdělání střední škola
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Délka řidičské praxe v řízení (roky) 11
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Smyk ano Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Vozidlo po nehodě nedošlo k požáru

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví žena Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 29 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Osoba 2

Označení spolucestující na předním sedadle vedle řidiče nebo spolujezdec (cestující) na motocyklu, jízdním kole Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví žena Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 56 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Vozidlo 2

Druh vozidla osobní automobil bez přívěsu Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených
Výrobní značka FORD Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Zdvihový objem válců (l) 1.8 Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci)
Druh pohonu/paliva Škoda na vozidle (Kč) 30000
Druh pneumatik na vozidle Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny B
Stáří vozidla (roky) 10 Nejvyšší ukončené vzdělání střední škola
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Délka řidičské praxe v řízení (roky) 43
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Smyk ne Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Vozidlo po nehodě nedošlo k požáru

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví muž Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 61 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Osoba 2

Označení spolucestující na předním sedadle vedle řidiče nebo spolujezdec (cestující) na motocyklu, jízdním kole Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví muž Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 44 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Vozidlo 3

Druh vozidla jízdní kolo Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených
Výrobní značka žádná z uvedených Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Údaje o vozidle neuvádí se Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci)
Druh pohonu/paliva Škoda na vozidle (Kč) 1000
Druh pneumatik na vozidle Kategorie řidiče ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.)
Stáří vozidla (roky) Nejvyšší ukončené vzdělání střední škola
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Délka řidičské praxe v řízení (roky)
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Smyk ne Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Vozidlo po nehodě žádná z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení bez přilby (pouze u motocyklistů, příp. cyklistů) Poskytnutí první pomoci vozidlem RZP
Pohlaví muž Následky (do 24 h) usmrcení
Věk 68 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Data byla poskytnuta Policií ČR.