Nehoda 171106200089

ID nehody 171106200089 Obec Žichlínek (Pardubický kraj)
Datum 31.1.2020 (pátek), 22:00 Druh komunikace silnice 3. třídy
Druh nehody srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem Číslo komunikace 36810
Mapa
Druh srážky jedoucích vozidel z boku Stav komunikace dobrý, bez závad
Druh pevné překážky nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou Povětrnostní podmínky v době nehody neztížené
Druh zvěře/zvířete Viditelnost v noci - s veřejným osvětlením, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody nehoda s následky na životě nebo zdraví Rozhledové poměry dobré
Zavinění nehody řidičem motorového vozidla Dělení komunikace dvoupruhová
Přítomnost alkoholu u viníka nehody nezjišťováno Situování nehody na komunikaci na jízdním pruhu
Přítomnost drog u viníka nehody Řízení provozu v době nehody žádný způsob řízení provozu
Hlavní příčina nehody vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu (vůle) Místní úprava přednosti v jízdě žádná místní úprava
Usmrceno osob 1 Specifická místa a objekty v místě nehody žádné nebo žádné z uvedených
Těžce zraněno osob 0 Směrové poměry přímý úsek
Lehce zraněno osob 0 Počet zúčastněných vozidel 2
Celková hmotná škoda (Kč) 15000 Místo dopravní nehody mimo křižovatku
Druh povrchu vozovky živice Druh křižující komunikace
Stav povrchu vozovky v době nehody povrch suchý, neznečištěný

Vozidlo 1

Druh vozidla osobní automobil bez přívěsu Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených
Výrobní značka OPEL Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Zdvihový objem válců (l) 2 Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci)
Druh pohonu/paliva Škoda na vozidle (Kč) 10000
Druh pneumatik na vozidle Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny B
Stáří vozidla (roky) 20 Nejvyšší ukončené vzdělání učňovská škola
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Délka řidičské praxe v řízení (roky) 24
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Stav řidiče jiný nepříznivý stav
Smyk ne Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Vozidlo po nehodě řidič ujel - zjištěn

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví muž Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 43 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Vozidlo 2

Druh vozidla jízdní kolo Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených
Výrobní značka žádná z uvedených Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Údaje o vozidle neuvádí se Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci)
Druh pohonu/paliva Škoda na vozidle (Kč) 5000
Druh pneumatik na vozidle Kategorie řidiče ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.)
Stáří vozidla (roky) Nejvyšší ukončené vzdělání základní škola
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Délka řidičské praxe v řízení (roky)
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Smyk ne Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Vozidlo po nehodě žádná z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení bez přilby (pouze u motocyklistů, příp. cyklistů) Poskytnutí první pomoci vozidlem RZP
Pohlaví muž Následky (do 24 h) usmrcení
Věk 66 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Data byla poskytnuta Policií ČR.