Nehoda 140506180759

ID nehody 140506180759 Obec Lipina (Olomoucký kraj)
Datum 2.6.2018 (sobota), 5:20 Druh komunikace silnice 1. třídy
Druh nehody srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem Číslo komunikace 46
Mapa
Druh srážky jedoucích vozidel čelní Povětrnostní podmínky v době nehody neztížené
Druh pevné překážky nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou Viditelnost ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody nehoda s následky na životě nebo zdraví Rozhledové poměry dobré
Zavinění nehody řidičem motorového vozidla Dělení komunikace dvoupruhová
Přítomnost alkoholu u viníka nehody nezjišťováno Situování nehody na komunikaci na jízdním pruhu
Hlavní příčina nehody nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka vozovky apod.) Řízení provozu v době nehody žádný způsob řízení provozu
Usmrceno osob 1 Místní úprava přednosti v jízdě žádná místní úprava
Těžce zraněno osob 0 Specifická místa a objekty v místě nehody žádné nebo žádné z uvedených
Lehce zraněno osob 1 Směrové poměry přímý úsek po projetí zatáčkou (do vzdálenosti cca 100 m od optického konce zatáčky)
Celková hmotná škoda (Kč) 250000 Počet zúčastněných vozidel 3
Druh povrchu vozovky živice Místo dopravní nehody mimo křižovatku
Stav povrchu vozovky v době nehody povrch suchý, neznečištěný Druh křižující komunikace
Stav komunikace dobrý, bez závad

Vozidlo 1

Druh vozidla nezjištěno, řidič ujel Způsob vyproštění osob z vozidla
Výrobní značka Směr jízdy, postavení vozidla
Zdvihový objem válců (l) 0 Škoda na vozidle (Kč) 0
Stáří vozidla (roky) Kategorie řidiče
Charakteristika (vlastník) Nejvyšší ukončené vzdělání
Doplňující údaje Délka řidičské praxe v řízení (roky)
Smyk Stav řidiče
Vozidlo po nehodě Vnější ovlivnění řidiče
Únik provozních, přepravovaných hmot

Vozidlo 2

Druh vozidla osobní automobil bez přívěsu Způsob vyproštění osob z vozidla použitím speciální vyprošťovací techniky
Výrobní značka FIAT Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - proti směru staničení (na komunikaci)
Zdvihový objem válců (l) 0 Škoda na vozidle (Kč) 50000
Stáří vozidla (roky) Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny D
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Nejvyšší ukončené vzdělání nezjištěno
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky) 30
Smyk ne Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě žádná z uvedených Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot došlo k úniku pohonných hmot, oleje, chladícího média apod.

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení nepřipoutaný bezpečnostními pásy Poskytnutí první pomoci vozidlem RZP
Pohlaví muž Následky (do 24 h) usmrcení
Věk 62 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Vozidlo 3

Druh vozidla osobní automobil bez přívěsu Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka MERCEDES Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - ve měru staničení (na komunikaci)
Zdvihový objem válců (l) 0.2 Škoda na vozidle (Kč) 200000
Stáří vozidla (roky) 4 Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny C
Charakteristika (vlastník) registrované mimo území ČR Nejvyšší ukončené vzdělání nezjištěno
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky) 20
Smyk ne Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě žádná z uvedených Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Rakousko
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci vozidlem RZP
Pohlaví muž Následky (do 24 h) lehké zranění
Věk 69 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Data byla poskytnuta Policií ČR. Jejich kopírování je zakázáno. Publikování nebo další šíření výstupů aplikace nehody.cdv.cz je povoleno jen se souhlasem společnosti Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.