Nehoda 140506180392

ID nehody 140506180392 Obec Olomouc (Olomoucký kraj)
Datum 29.3.2018 13:48 čtvrtek Druh komunikace silnice 2. třídy
Druh nehody srážka s pevnou překážkou Číslo komunikace 570
Mapa
Druh srážky jedoucích vozidel nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel Povětrnostní podmínky v době nehody neztížené
Druh pevné překážky strom Viditelnost ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody nehoda s následky na životě nebo zdraví Rozhledové poměry dobré
Zavinění nehody řidičem motorového vozidla Dělení komunikace dvoupruhová
Přítomnost alkoholu u viníka nehody ano, obsah alkoholu v krvi 1,5 ‰ a více Situování nehody na komunikaci na krajnici
Hlavní příčina nehody nepřizpůsobení rychlosti intenzitě (hustotě) provozu Řízení provozu v době nehody místní úprava
Usmrceno osob 2 Místní úprava přednosti v jízdě přednost vyznačena dopravními značkami
Těžce zraněno osob 0 Specifická místa a objekty v místě nehody žádné nebo žádné z uvedených
Lehce zraněno osob 3 Směrové poměry přímý úsek
Celková hmotná škoda (Kč) 162000 Počet zúčastněných vozidel 4
Druh povrchu vozovky živice Místo dopravní nehody mimo křižovatku
Stav povrchu vozovky v době nehody povrch suchý, neznečištěný Druh křižující komunikace
Stav komunikace dobrý, bez závad

Vozidlo 1

Druh vozidla osobní automobil bez přívěsu Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka ALFA-ROMEO Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - ve měru staničení (na komunikaci)
Zdvihový objem válců (l) 0.19 Škoda na vozidle (Kč) 40000
Stáří vozidla (roky) 16 Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny B
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Nejvyšší ukončené vzdělání nezjištěno
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky) 15
Smyk ne Stav řidiče pod vlivem alkoholu, obsah alkoholu v krvi 1 ‰ a více
Vozidlo po nehodě žádná z uvedených Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot došlo k úniku pohonných hmot, oleje, chladícího média apod.

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení nepřipoutaný bezpečnostními pásy Poskytnutí první pomoci vozidlem RZP
Pohlaví muž Následky (do 24 h) lehké zranění
Věk 39 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Vozidlo 2

Druh vozidla osobní automobil bez přívěsu Způsob vyproštění osob z vozidla použitím páčidel apod.
Výrobní značka ŠKODA Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - proti směru staničení (na komunikaci)
Zdvihový objem válců (l) 0.12 Škoda na vozidle (Kč) 20000
Stáří vozidla (roky) 22 Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny B
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Nejvyšší ukončené vzdělání nezjištěno
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky) 10
Smyk ano Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě nedošlo k požáru Vnější ovlivnění řidiče ovlivněn jednáním jiného účastníka silničního provozu
Únik provozních, přepravovaných hmot došlo k úniku pohonných hmot, oleje, chladícího média apod.

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci vozidlem RZP
Pohlaví žena Následky (do 24 h) lehké zranění
Věk 38 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Osoba 2

Označení spolucestující na předním sedadle vedle řidiče nebo spolujezdec (cestující) na motocyklu, jízdním kole Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci vozidlem RZP
Pohlaví chlapec (do 15let) Následky (do 24 h) usmrcení
Věk 9 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Osoba 3

Označení spolucestující na zadním sedadle Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení sedící v dětské sedačce Poskytnutí první pomoci vozidlem RZP
Pohlaví dívka (do 15let) Následky (do 24 h) usmrcení
Věk 2 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Osoba 4

Označení spolucestující na zadním sedadle Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení sedící v dětské sedačce Poskytnutí první pomoci vozidlem RZP
Pohlaví chlapec (do 15let) Následky (do 24 h) lehké zranění
Věk 10 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Vozidlo 3

Druh vozidla nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.) Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka FORD Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo odstavené, parkující - ve směru staničení (na komunikaci)
Zdvihový objem válců (l) 0.26 Škoda na vozidle (Kč) 60000
Stáří vozidla (roky) 10 Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny C
Charakteristika (vlastník) soukromé, využívané k výdělečné činnosti Nejvyšší ukončené vzdělání nezjištěno
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky) 20
Smyk ne Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě nedošlo k požáru Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví muž Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 41 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Vozidlo 4

Druh vozidla nákladní automobil s přívěsem Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka CITROEN Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo odstavené, parkující - ve směru staničení (na komunikaci)
Zdvihový objem válců (l) 0.28 Škoda na vozidle (Kč) 30000
Stáří vozidla (roky) 11 Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny B
Charakteristika (vlastník) soukromé, využívané k výdělečné činnosti Nejvyšší ukončené vzdělání nezjištěno
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky) 10
Smyk ne Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě nedošlo k požáru Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví muž Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 34 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Data byla poskytnuta Policií ČR. Jejich kopírování je zakázáno. Publikování nebo další šíření výstupů aplikace nehody.cdv.cz je povoleno jen se souhlasem společnosti Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.