Nehoda 140506180392

ID nehody 140506180392 Obec Olomouc (Olomoucký kraj)
Datum 29.3.2018 (čtvrtek), 13:48 Druh komunikace silnice 2. třídy
Druh nehody srážka s pevnou překážkou Číslo komunikace 570
Mapa
Druh srážky jedoucích vozidel nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel Stav komunikace dobrý, bez závad
Druh pevné překážky strom Povětrnostní podmínky v době nehody neztížené
Druh zvěře/zvířete Viditelnost ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody nehoda s následky na životě nebo zdraví Rozhledové poměry dobré
Zavinění nehody řidičem motorového vozidla Dělení komunikace dvoupruhová
Přítomnost alkoholu u viníka nehody ano, obsah alkoholu v krvi 1,5 ‰ a více Situování nehody na komunikaci na krajnici
Přítomnost drog u viníka nehody Řízení provozu v době nehody místní úprava
Hlavní příčina nehody nepřizpůsobení rychlosti intenzitě (hustotě) provozu Místní úprava přednosti v jízdě přednost vyznačena dopravními značkami
Usmrceno osob 2 Specifická místa a objekty v místě nehody žádné nebo žádné z uvedených
Těžce zraněno osob 0 Směrové poměry přímý úsek
Lehce zraněno osob 3 Počet zúčastněných vozidel 4
Celková hmotná škoda (Kč) 162000 Místo dopravní nehody mimo křižovatku
Druh povrchu vozovky živice Druh křižující komunikace
Stav povrchu vozovky v době nehody povrch suchý, neznečištěný

Vozidlo 1

Druh vozidla osobní automobil bez přívěsu Únik provozních, přepravovaných hmot došlo k úniku pohonných hmot, oleje, chladícího média apod.
Výrobní značka ALFA-ROMEO Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Zdvihový objem válců (l) 1.9 Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci)
Druh pohonu/paliva Škoda na vozidle (Kč) 40000
Druh pneumatik na vozidle Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny B
Stáří vozidla (roky) 16 Nejvyšší ukončené vzdělání nezjištěno
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Délka řidičské praxe v řízení (roky) 15
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Stav řidiče pod vlivem alkoholu, obsah alkoholu v krvi 1 ‰ a více
Smyk ne Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Vozidlo po nehodě žádná z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení nepřipoutaný bezpečnostními pásy Poskytnutí první pomoci vozidlem RZP
Pohlaví muž Následky (do 24 h) lehké zranění
Věk 39 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Vozidlo 2

Druh vozidla osobní automobil bez přívěsu Únik provozních, přepravovaných hmot došlo k úniku pohonných hmot, oleje, chladícího média apod.
Výrobní značka ŠKODA Způsob vyproštění osob z vozidla použitím páčidel apod.
Zdvihový objem válců (l) 1.2 Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - proti směru staničení (na komunikaci)
Druh pohonu/paliva Škoda na vozidle (Kč) 20000
Druh pneumatik na vozidle Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny B
Stáří vozidla (roky) 22 Nejvyšší ukončené vzdělání nezjištěno
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Délka řidičské praxe v řízení (roky) 10
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Smyk ano Vnější ovlivnění řidiče ovlivněn jednáním jiného účastníka silničního provozu
Vozidlo po nehodě nedošlo k požáru

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci vozidlem RZP
Pohlaví žena Následky (do 24 h) lehké zranění
Věk 38 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Osoba 2

Označení spolucestující na předním sedadle vedle řidiče nebo spolujezdec (cestující) na motocyklu, jízdním kole Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci vozidlem RZP
Pohlaví chlapec (do 15let) Následky (do 24 h) usmrcení
Věk 9 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Osoba 3

Označení spolucestující na zadním sedadle Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení sedící v dětské sedačce Poskytnutí první pomoci vozidlem RZP
Pohlaví dívka (do 15let) Následky (do 24 h) usmrcení
Věk 2 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Osoba 4

Označení spolucestující na zadním sedadle Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení sedící v dětské sedačce Poskytnutí první pomoci vozidlem RZP
Pohlaví chlapec (do 15let) Následky (do 24 h) lehké zranění
Věk 10 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Vozidlo 3

Druh vozidla nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.) Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených
Výrobní značka FORD Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Hmotnost (t) 2.6 Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo odstavené, parkující - ve směru staničení (na komunikaci)
Druh pohonu/paliva Škoda na vozidle (Kč) 60000
Druh pneumatik na vozidle Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny C
Stáří vozidla (roky) 10 Nejvyšší ukončené vzdělání nezjištěno
Charakteristika (vlastník) soukromé, využívané k výdělečné činnosti Délka řidičské praxe v řízení (roky) 20
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Smyk ne Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Vozidlo po nehodě nedošlo k požáru

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví muž Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 41 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Vozidlo 4

Druh vozidla nákladní automobil s přívěsem Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených
Výrobní značka CITROEN Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Hmotnost (t) 2.8 Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo odstavené, parkující - ve směru staničení (na komunikaci)
Druh pohonu/paliva Škoda na vozidle (Kč) 30000
Druh pneumatik na vozidle Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny B
Stáří vozidla (roky) 11 Nejvyšší ukončené vzdělání nezjištěno
Charakteristika (vlastník) soukromé, využívané k výdělečné činnosti Délka řidičské praxe v řízení (roky) 10
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Smyk ne Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Vozidlo po nehodě nedošlo k požáru

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) Poskytnutí první pomoci nebylo třeba poskytnout
Pohlaví muž Následky (do 24 h) bez zranění
Věk 34 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Data byla poskytnuta Policií ČR.