Nehoda 11606200243

ID nehody 11606200243 Obec Jíloviště (Středočeský kraj)
Datum 28.4.2020 (úterý), čas neznámý Druh komunikace silnice 2. třídy
Druh nehody srážka s pevnou překážkou Číslo komunikace 102
Mapa
Druh srážky jedoucích vozidel nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel Povětrnostní podmínky v době nehody déšť
Druh pevné překážky překážka vzniklá staveb.činností (přenosné dopravní značky, hromada štěrku, písku nebo jiného stavebního materiálu apod.) Viditelnost v noci - bez veřejného osvětlení, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody nehoda s následky na životě nebo zdraví Rozhledové poměry dobré
Zavinění nehody řidičem motorového vozidla Dělení komunikace dvoupruhová
Přítomnost alkoholu u viníka nehody ne Situování nehody na komunikaci na jízdním pruhu
Hlavní příčina nehody nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch apod.) Řízení provozu v době nehody místní úprava
Usmrceno osob 1 Místní úprava přednosti v jízdě přednost vyznačena dopravními značkami
Těžce zraněno osob 0 Specifická místa a objekty v místě nehody žádné nebo žádné z uvedených
Lehce zraněno osob 0 Směrové poměry přímý úsek
Celková hmotná škoda (Kč) 50000 Počet zúčastněných vozidel 1
Druh povrchu vozovky jiný nezpevněný povrch Místo dopravní nehody mimo křižovatku
Stav povrchu vozovky v době nehody povrch mokrý Druh křižující komunikace
Stav komunikace přechodná uzavírka jednoho jízdního pruhu

Vozidlo 1

Druh vozidla motocykl (včetně sidecarů, skútrů apod.) Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí
Výrobní značka HONDA Směr jízdy, postavení vozidla vozidlo jedoucí - ve měru staničení (na komunikaci)
Zdvihový objem válců (l) 1 Škoda na vozidle (Kč) 50000
Stáří vozidla (roky) 9 Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny C
Charakteristika (vlastník) soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti Nejvyšší ukončené vzdělání střední škola
Doplňující údaje nepřichází v úvahu Délka řidičské praxe v řízení (roky) 25
Smyk ano Stav řidiče dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vozidlo po nehodě nedošlo k požáru Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených

Osoba 1

Označení řidič Státní příslušnost Česká republika
Bližší označení s přilbou (pouze u motocyklistů, příp. cyklistů Poskytnutí první pomoci nebyla poskytnuta, ale bylo nutno poskytnout
Pohlaví muž Následky (do 24 h) usmrcení
Věk 57 Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě

Data byla poskytnuta Policií ČR.